Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Η ADPS consultants είναι μια εταιρεία συμβούλων που παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες υποστήριξης ΙΤ εξ' αποστάσεως καθώς και συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, προσφέρουμε σε δημόσιες οντότητες και ιδιωτικούς φορείς συμβουλές υψηλής ποιότητας σχετικά με τις πολιτικές διακυβέρνησης και επεξεργασίας δεδομένων, τη μεταφορά δεδομένων, τη λογοδοσία, τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων της ιδιωτικής ζωής, τους ελέγχους ασφαλείας και τις αναθεωρήσεις πολιτικής. Διεξάγουμε επίσης έρευνες και καταρτίζουμε έγγραφα στρατηγικής για την παρακολούθηση των δεδομένων με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εποπτείας, ιδιωτικότητας και τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος μας συνίσταται κυρίως στο να βοηθήσουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της λογιστικής, της ασφάλισης, της ενέργειας και του λιανικού εμπορίου να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων με τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 27 Απριλίου 2016.