ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Περιγραφή υπηρεσιών

Εφαρμογές Επιχειρησιακές διαδικασίες Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποδομή Υποστήριξη

 

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες GDPR: Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν οδηγίες και υποδείγματα για τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό  GDPR,

μέσω λειτουργιών δημιουργίας αναφορών και αναλύσεων, παροχής συμβουλών και εκτέλεσης εργασιών (οι “Υπηρεσίες” ή η “Υπηρεσία“). Αυτό το σύνολο υπηρεσιών περιλαμβάνει

4 κύρια πακέτα:

Πακέτο βασικών οδηγιών και προτύπων (BRONZE)

Πακέτο βασικών οδηγιών και προτύπων (SILVER)

Πακέτο βασικών οδηγιών και προτύπων (GOLD)

Πακέτο βασικών οδηγιών και προτύπων (CCTV)

 

ενώ διατίθενται και επιπρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες, κατόπιν ζήτησης, για την αγορά απαντήσεων μέσω συστήματος SERVICE TICKETING.

 

Οι Υπηρεσίες παρέχονται κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως, εκτός εάν η ADPS consultants LTD υποδείξει ή κρίνει ότι είναι απαραίτητη κάποια άλλη μέθοδος.

Η παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών (“Περιγραφή υπηρεσιών” ή “Σύμβαση“) αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (“εσείς” ή “Πελάτης“) και του νομικού προσώπου της ADPS consultants LTD, όπως αυτό αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η εν λόγω Υπηρεσία υπόκειται σε και διέπεται από την κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει υπογράψει ξεχωριστά ο Πελάτης με την

ADPS consultants LTD και η οποία εγκρίνει ρητά την πώληση Συμβουλευτικών υπηρεσιών GDPR ή, απουσία τέτοιας σύμβασης, τους Εμπορικούς όρους πώλησης της ADPS consultants LTD, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.eudpos.eu ή την Κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών της ADPS consultants LTD, ανάλογα με την τοποθεσία του Πελάτη, η οποία υπάρχει διαθέσιμη στη διεύθυνση www.eudpos.eu , και η οποία ενσωματώνεται στο παρόν δι’ αναφοράς και διατίθεται σε έντυπη μορφή από την ADPS consultants LTD, εφόσον ζητηθεί. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τους εν λόγω όρους στο Internet και συμφωνεί ότι δεσμεύεται για την τήρησή τους.

Η εν λόγω Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας για τις Υπηρεσίες και ισχύει για όλη τη Διάρκεια ισχύος. Η “Διάρκεια ισχύος” ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς και εκτείνεται στο διάστημα που αναφέρεται στη Φόρμα παραγγελίας. Η χρέωση ή η τιμή και η αντίστοιχη Διάρκεια ισχύος για κάθε υπηρεσία αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας του Πελάτη ή σε άλλο έντυπο τιμολόγησης, επιβεβαίωση παραγγελίας ή εντολή αγοράς που έχει συμφωνηθεί από κοινού (συλλογικά “Φόρμα παραγγελίας“). Η αγορά Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση γίνεται αποκλειστικά για ίδια, εσωτερική χρήση του Πελάτη και όχι για μεταπώληση ή σκοπούς του τμήματος εξυπηρέτησης.

Υποβάλλοντας την παραγγελία σας για τις Υπηρεσίες, κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών ή του σχετικού λογισμικού ή κάνοντας κλικ στο κουμπί ή επιλέγοντας το πλαίσιο “Συμφωνώ” στον ιστότοπο της ADPS consultants LTD για την αγορά που έχετε κάνει ή στο περιβάλλον εργασίας κάποιου λογισμικού της ADPS consultants LTD, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών και τις συμφωνίες που ενσωματώνονται στο παρόν δι’ αναφοράς. Αποδεχόμενοι την παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών εκ μέρους εταιρίας ή άλλου νομικού

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες GDPR  για λογαριασμό 2ου  προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την αρμοδιότητα να δεσμεύσετε το νομικό αυτό πρόσωπο για την παρούσα Περιγραφή υπηρεσιών, οπότε οι λέξεις “εσείς” ή “Πελάτης” θα αναφέρονται στο εν λόγω νομικό

πρόσωπο.